Turnéplan - Här syns jag

  • 23/7 Swedish Swing Society i Rådmansö kyrka kl 19.00
  • 24/7 Swedish Swing Society i Societetshuset Källör i Östhammar
  • 25/7 Swedish Swing Society Café Norra Porten Lövstabruk kl 13.00 & 15.00 
  • 26/7 Swedish Swing Society i Giresta Kyrka kl 19.30